ADT-Link R43SG-TB3 PCIe x16 PCI-e x16 إلى TB3 تمديد كابل PCI-Express كابلات eGPU محول
  •   original price currency: USD
  •   price: 164.00
  •   sale price currency: USD
  •   commission rate: 7.0%
  •   discount: 14%
  •   evaluate rate: 98.0%
  •   first category: كمبيوتر و مكتب
  •   sale price: 141.04
  •   hot product: 0.0%
  •   relevant market: 3.0%
  •   sale price: 141.04
  •   shop id:
  •   second category: كابلات وموصلات الكمبيوتر
  •    الشراء الفوري
  ADT-Link R43SG-TB3 PCIe x16 PCI-e x16 إلى TB3 تمديد كابل PCI-Express كابلات eGPU محول
  ADT-Link R43SG-TB3 PCIe x16 PCI-e x16 إلى TB3 تمديد كابل PCI-Express كابلات eGPU محول
  ADT-Link R43SG-TB3 PCIe x16 PCI-e x16 إلى TB3 تمديد كابل PCI-Express كابلات eGPU محول
  ADT-Link R43SG-TB3 PCIe x16 PCI-e x16 إلى TB3 تمديد كابل PCI-Express كابلات eGPU محول
  ADT-Link R43SG-TB3 PCIe x16 PCI-e x16 إلى TB3 تمديد كابل PCI-Express كابلات eGPU محول
  ADT-Link R43SG-TB3 PCIe x16 PCI-e x16 إلى TB3 تمديد كابل PCI-Express كابلات eGPU محول